Skip to content

Lijm 3M Spraymount spuitbus 400ml

Productnummer: 836258
€ 15,86 € 19,19 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

3M

Omschrijving

* 3M™ Scotch® SprayMount™ lijm zorgt voor een uitstekende initiële hechtkracht en maakt het mogelijk om het werk tijdelijk op te tillen en te verplaatsen. 3M™ Scotch® SprayMount™ is ideaal voor plak- en kunstwerken en voor het opplakken en monteren van de meeste gangbare materialen. Het gecontroleerde spuitpatroon beperkt de lijmnevel aanzienlijk. Het geeft een duidelijke en permanente hechtkracht en is veilig voor kleurenfoto's, illustraties, kaarten en meer. Het is zuurvrij en geschikt voor foto's. Ideaal voor presentaties, het maken van mock-ups, fotoherinneringsborden, displayborden, schoolprojecten, grafische ontwerpen en meer. * Geweldige studiolijm met uitstekende initiële hechtkracht. Eenmaal uitgehard, zorgt het voor een duidelijke en permanente hechtkracht. * Dankzij de fijne nevel kan het werk tijdelijk worden opgetild en verplaatst. * Voor maquettes, letterzetten, illustraties, montage van modellen, displayborden en zoveel meer. * Werkt op foto's, karton van goede kwaliteit, posters en kaarten. * Niet geschikt voor vinylmaterialen of geëxpandeerd polystyreenschuim. * Het nieuwe gecontroleerde spuitpatroon beperkt de lijmnevel aanzienlijk. Veiligheidsinformatie. * Na het inademen frisse lucht toedienen. * Bij klachten arts raadplegen. * Geen speciale maatregelen noodzakelijk. * Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid. * Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. * Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; * H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P280E Beschermende handschoenen dragen. * P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F. * P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.*

Specificaties

Lengte: 173 cm
Breedte: 67 cm
Hoogte: 69 cm
Gewicht: 377 gr
Volume: 799
Code OEM: SPRAY
Code EAN: 5900422002710
Merk: 3M