Skip to content

Wasmiddel Robijn Pro Formula Color 4,32L

Productnummer: 1405374
€ 29,63 € 35,85 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Robijn

Omschrijving

* Robijn wasmiddel voor alle bonte en gekleurde was. * Wast schoon en fris en is verrijkt met CareSerum. * Helpt kleuren langer mooi te houden. * Goed voor 80 wasbeurten. * Robijn Vloeibaar Wasmiddel Color heeft een unieke formule die speciaal is ontwikkeld voor de bonte en gekleurde was. * Het wasmiddel bevat kleurbeschermers die ervoor zorgen dat de vezels en de kleuren van je favoriete kleding langer mooi blijven. * Want wat mooi is, moet mooi blijven. * Gevarenaanduiding; * H301 "Giftig bij inslikken". * H302 "Giftig bij inslikken". * H311 "Giftig bij contact bij de huid". * H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel". * H315 "Veroorzaakt huidirritatie". * H317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken". * H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel". *H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * H330 "Dodelijk bij inademing". * H400 "Zeer giftig voor in het water levende organismen". * H410 "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". * H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". Veiligheidsvoorschriften; * P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden". * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P280 "Beschermende handschoenen dragen". * P501 "Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren". * Veiligheidsinformatie: Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen. * Kan een allergische reactie veroorzaken.*

Specificaties

Lengte: 387 cm
Breedte: 301 cm
Hoogte: 208 cm
Gewicht: 9716 gr
Volume: 24229
Code OEM: 101104768
Code EAN: 7615400812349
Merk: Robijn