Skip to content

Lijmspray Ghiant High-Tac permanent 400ml

Productnummer: 1386603
€ 5,90 € 7,14 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Ghiant

Omschrijving

* Een heldere spuitlijm die perfect is voor vakmanschap en permanente montage. * De brede fijne spray zorgt voor een snelle en gemakkelijke applicatie, terwijl de kleurloze formule ideaal is voor papier;foto's;schuimplaten;stencils;acetaat en kort. * Voor zwaardere materialen (karton, montageplaten, textiel, enz.) kan lijm sporen achterlaten op dunne materialen, dus test voor gebruik. * Lichte geur, niet vlekkend en zuurvrij. * Gevarenaanduiding; * H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol." * H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting." * H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken." * H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen." * Veiligheidsvoorschrift; * P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." * P273 "Voorkom lozing in het milieu." * P403+P233 "Op een goed geventileerde plaats bewaren." "In goed gesloten verpakking bewaren." * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F." * P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften."*

Specificaties

Lengte: 66 cm
Breedte: 67 cm
Hoogte: 200 cm
Gewicht: 351 gr
Volume: 884
Code OEM: 5-412966-990021
Code EAN: 5412966990021
Merk: Ghiant